?

Log in

No account? Create an account
User Profile
Friends
Calendar
dr ua gs' Journal

Below are the 25 most recent journal entries.

[ << Previous 25 ]

 

 
  2007.03.04  16.19


14,44 КБ

 
 


 
  2007.01.21  00.14
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 317; 2001 р., N 25 - 26, ст. 131; 2003 р., N 27, ст. 209), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Цей Закон визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 
 


 
  2007.01.21  00.12
Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

ввезення (імпорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на територію України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території іншої держави на територію України;

вивезення (експорт) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території України - переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин з території України на територію іншої держави;

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини;

використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей, передбачених цим Законом;

виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують;

дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин - відповідний документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, що дає право протягом визначеного строку здійснити ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин;

квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини - максимальна кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлена Кабінетом Міністрів України на підставі розрахункової потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їх обіг протягом визначеного періоду;

культивування рослин, включених до Переліку, - посів, вирощування рослин, що містять наркотичні речовини, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

ліцензійні умови - перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог до діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що визначаються цим Законом, та ліцензійних умов, які затверджуються згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і виконання яких є обов'язковим для суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на здійснення відповідної діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

наркотичні засоби - речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом;

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік) - згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I - IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних друкованих виданнях;

перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у межах території України;

препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів та (або) одну чи декілька психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, або суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III, і прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку;

прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

психотропні речовини - речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин - застосування результатів наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин;

спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я - спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.

Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров'я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку:

таблиця I містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 1, N 2 та N 3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15, 19 і 20 цього Закону;

таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю;

таблиця III містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких в Україні обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю;

таблиця IV містить прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до списків N 1 і N 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю.

Обіг препаратів, що містять наркотичний засіб або психотропну речовину, які включені до таблиць II і III Переліку, підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які в них містяться;

якщо препарат містить не один наркотичний засіб чи не одну психотропну речовину, а кілька наркотичних засобів та (або) психотропних речовин, які включені до таблиць II і III Переліку, щодо обігу яких встановлено різний режим контролю, то його обіг підпадає під дію заходів контролю, що застосовуються щодо обігу того із засобів або тієї з речовин, що підлягає більш суворим заходам контролю.

Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Стаття 3. Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори складається з цього Закону, інших законів України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади приймають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України.

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;

створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я в межах своїх повноважень:

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення;

бере участь у розробці та реалізації загальнодержавних програм у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розробляє та приймає відповідно до закону нормативні акти у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролює їх виконання;

розробляє проекти нормативно-правових актів, що регулюють порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

організовує та здійснює державний контроль у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

видає дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України та право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлює переліки посад медичних і фармацевтичних працівників, а також закладів охорони здоров'я, яким може надаватися право на реалізацію (відпуск) наркотичних засобів, психотропних речовин фізичним особам;

здійснює згідно з міжнародними договорами України взаємодію та обмін інформацією з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

узагальнює практику застосування законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

забезпечує інформування громадськості з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проводить щорічні розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

готує пропозиції щодо визначення квот, у межах яких здійснюється обіг наркотичних засобів, психотропних речовин;

здійснює відповідно до закону методичне та інформаційне забезпечення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

бере участь у міжнародному співробітництві у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у розробці та виконанні відповідних міжнародних договорів України;

здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

вживає відповідних заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України на території України встановлюються заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що передбачають:

визначення основних умов, вимог, правил і системи заходів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин в Україні;

ліцензування відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за дотриманням дозвільних документів;

визначення щорічної потреби України в наркотичних засобах, психотропних речовинах на підставі розрахункової потреби в цих засобах і речовинах для медичних, наукових, промислових цілей та інших цілей, передбачених цим Законом;

застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та встановлення квот, у межах яких здійснюються виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин;

подання в установленому цим Законом порядку суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров'я звітів про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

подання статистичних даних щодо фактичного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні згідно із законодавством та міжнародними договорами України;

здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

інформування відповідно до міжнародних договорів України компетентних органів інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

відпуск фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин лише за рецептом лікаря і відповідно до медичних показань;

встановлення спеціальних вимог щодо зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, охорони складських приміщень та обмеження доступу до цих засобів і речовин та прекурсорів сторонніх осіб;

створення системи звітної та облікової документації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проведення суб'єктами господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та реєстрації операцій з ними у процесі діяльності;

встановлення спеціальних вимог до кваліфікації працівників у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення обмежень, пов'язаних з виконанням окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розроблення за державним замовленням нових наркотичних засобів, психотропних речовин у цілях, передбачених цим Законом;

встановлення спеціальних вимог до перевезення та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

надання дозволів на використання обладнання та приміщень, призначених для здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

обмеження реклами про наркотичні засоби і психотропні речовини;

встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, що містяться в препаратах і рослинах, включених до Переліку;

обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

запровадження відповідальності за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

інші заходи, передбачені цим Законом та міжнародними договорами України.

 
 


 
  2007.01.21  00.09
Розділ II

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ ТА УМОВ


Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія. Відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник зазначеної юридичної особи.

Перелік медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України встановлює Перелік інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і Правила розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається та анулюється центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Переліки суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, щоквартально надсилаються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України.

Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов

Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може бути видана суб'єкту господарювання на декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або на окремий її вид.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також надав центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - орган ліцензування), такі відомості та документи:

свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

довідку Міністерства внутрішніх справ України про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинені за межами України;

дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам відповідно до статті 11 цього Закону.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять років.

У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати юридична особа, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.

При використанні рослин, включених до Переліку, для промислових цілей, за винятком виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, ліцензія на здійснення діяльності з використання рослин, включених до Переліку, може бути видана юридичним особам за наявності в них визначених Кабінетом Міністрів України умов для запобігання розкраданню цих рослин і отриманої з них готової продукції чи відходів цих рослин.

У ліцензіях на здійснення діяльності з використання наркотичних засобів, психотропних речовин для навчальних та наукових цілей зазначаються особи, які здійснюють такий вид діяльності, кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, а також порядок використання залишків наркотичних засобів, психотропних речовин після завершення зазначеної діяльності.

Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про відмову у видачі та про анулювання зазначеної ліцензії відповідно до статей 11 та 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у юридичної особи умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов'язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи анулювання дії зазначеної ліцензії надсилаються органом ліцензування протягом трьох календарних днів спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ України.

Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається юридичній особі Міністерством внутрішніх справ України.

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається на підставі результатів перевірки відповідності цих об'єктів і приміщень встановленим Міністерством внутрішніх справ України вимогам.

Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання юридичною особою документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.

Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.

Рішення про відмову у видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути оскаржено в установленому законом порядку.

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, що належать відповідним органам Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених цими органами з незаконного обігу, не потрібний.

 
 


 
  2007.01.21  00.06
Розділ III

УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ


Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку, допускається лише в цілях, передбачених статтями 15, 19 та 20 цього Закону.

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин

На території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.

Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку

Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов, зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті.

Діяльність з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Культивування рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння, придбаного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин.

Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.

Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється за державним замовленням науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється згідно із законодавством про лікарські засоби. Нові наркотичні засоби або психотропні речовини в медичній практиці використовуються за умови їх державної реєстрації та здійснення клінічних досліджень, проведених згідно із законодавством про лікарські засоби.

Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.

Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених до таблиць II і III Переліку, що дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я до використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам цього Закону і Закону України "Про лікарські засоби".

Первинна (внутрішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним засобом чи психотропною речовиною, позначається подвійною червоною смугою.

Вторинна (зовнішня) упаковка наркотичного засобу чи психотропної речовини, в якій містяться наркотичний засіб або психотропна речовина в первинній упаковці, повинна бути виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю речовину без порушення цілісності цієї упаковки.

У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і маркування наркотичного засобу або психотропної речовини, що дозволені до використання в медичній практиці, не відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті, ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV Переліку, що використовуватимуться в медичній практиці, встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, за умови дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних підрозділах відповідних правоохоронних органів дозволяється без ліцензії.

Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для проведення контрольованого постачання і оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.

Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях

Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці

У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, та прекурсори, включені до таблиці IV Переліку.

На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, які дозволені до використання в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.

Заклади охорони здоров'я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, дозволяється за окремим рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. У цьому рішенні зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про використання цих засобів і речовин.

Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів

Хворий, який прямує транзитом через територію України, може перевозити з метою власного лікування наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий затримується на території України і для продовження лікування потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в Україні згідно з Правилами надання медичної допомоги іноземцям, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині

У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори використовуються згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, затвердженим Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині, підлягає оприлюдненню.

Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України чи на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та його форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Для одержання дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин юридична особа подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я заяву, в якій зазначаються:

власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;

відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини, у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;

кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному транспортному засобі та оформлена одним документом;

сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини;

мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;

вид транспортного засобу, який буде використовуватися для ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;

місце перетину митного кордону України відповідною партією наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;

інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

При видачі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я враховує встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення (вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.

Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та переміщуються разом з нею, а також надсилаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я Державній митній службі України.

Митними органами України на зазначеному дозволі робиться відмітка про поставку кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я урядові країни-імпортера.

Ввезення на територію України (вивезення з території України) чи транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Державною митною службою України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу митного органу України.

Транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови обов'язкової їх охорони та супроводження митними органами України та підрозділами Міністерства внутрішніх справ України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому законом.

Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повітряним шляхом, якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над територією України без посадки.

Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється.

Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, здійснюється без надання відповідної ліцензії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів може здійснюватися за умови забезпечення схоронності вантажу юридичними особами, що такі засоби, речовини і прекурсори перевозять.

Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України, а також порядок оформлення необхідних для цього документів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Фізичні особи мають право перевозити наркотичні засоби і психотропні речовини, придбані за призначенням лікаря, за наявності та на підставі рецепта, виданого закладом охорони здоров'я відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону.

Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях забороняється. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги забороняється, за винятком випадків надзвичайного стану, якщо наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори направляються у відповідні регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється лише за рецептом лікаря.

Придбання прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Роздрібна реалізація фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, в закладах охорони здоров'я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я визначає максимальні строки призначення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, а також кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка може приписуватися за одним рецептом.

Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, виписуються на спеціальних бланках.

Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Видача рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини без відповідних медичних показань або з порушенням встановлених правил оформлення забороняється.

Стаття 29. Порядок обігу прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку

Діяльність з обігу прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, на території України здійснюється в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

Юридичні особи можуть придбавати та використовувати у власному виробництві прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Юридичним особам не дозволяється придбавати, зберігати та використовувати у власному виробництві прекурсори, включені до таблиці IV Переліку, в обсягах, що перевищують їх виробничі потреби.

Суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV Переліку.

Стаття 30. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, подальше використання яких визнано недоцільним, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в установленому Кабінетом Міністрів України порядку здійснюється в разі, якщо:

закінчився термін їх придатності;

наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсори зазнали впливу фізичних або хімічних факторів, внаслідок чого настала їх непридатність, що виключає можливість їх відновлення чи переробки;

неможливо встановити їх належність до наркотичних засобів або психотропних речовин;

невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів померлих хворих;

виявлені в обігу наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсори не можуть бути використані в медичних, наукових та інших цілях, а також в інших випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до Переліку, зобов'язані знищувати залишки і відходи цих рослин після збору врожаю, їх очистки та обмолоту.

Юридичні особи, які не мають ліцензії на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов'язані знищити такі рослини.

Порядок знищення рослин, включених до Переліку, їх залишків і відходів, а також критерії віднесення цих рослин до залишків і відходів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 
 


 
  2007.01.21  00.05
Розділ IV

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ


Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону

Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ України, митними органами України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом, а також спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контроль за виконанням положень цього Закону в системі органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється відповідними центральними органами виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами.

Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Стаття 32. Звіти про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Юридичні особи, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я такі відомості:

щоквартальні звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;

щорічні звіти про діяльність із зазначенням відповідно кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку, кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.

Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси

Юридичні особи, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.

Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, - Міністерству внутрішніх справ України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, - Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.

Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами

Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин

Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, на території України може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях чи будь-яких інших засобах інформації, спеціально призначених для медичних, фармацевтичних, наукових працівників у сфері охорони здоров'я.

Забороняється поширювати в цілях реклами зразки наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Особи, винні в порушенні законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, несуть відповідальність згідно із законом.

 
 


 
  2007.01.21  00.02
Розділ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

2. Ліцензії на здійснення видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) у частині першій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" замінити словами "Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

2) у Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 1999 р., N 36, ст. 317; 2003 р., N 27, ст. 209):

а) абзаци другий - четвертий статті 1 викласти в такій редакції:

"незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

наркоманія - психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною;

особа, хвора на наркоманію, - особа, яка страждає на психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз "наркоманія";

б) у статті 2 слова "Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" замінити словами "Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";

в) у статті 3:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень";

у частині другій слова "Органи, уповноважені Кабінетом Міністрів України здійснювати контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" замінити словами "Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу";

3) у Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; з наступними змінами):

а) статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

б) у статті 9:

пункт 23 викласти в такій редакції:

"23) культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку";

пункт 24 виключити.

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом".


Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ22 грудня 2006 рокуN 530-V

 
 


 
  2006.10.06  08.07
Мухомор красный, Amanita Muscaria.

Красный мухомор образует микоризу с хвойными деревьями (ель, сосна); из лиственных предпочитает берёзу. Растет в лиственных, хвойных и смешанных лесах, особенно часто в березняках, часто и обильно, одиночно и большими группами, с июня до осенних заморозков. Поскольку ареал и предпочтительные для образования микоризы породы деревьев у мухомора красного и у белого гриба во многом совпадают, то есть такая примета: белые растут там же, где и мухоморы.
Шляпка до 20 см в диаметре, вначале шаровидная, потом плоско-выпуклая, ярко-красная, оранжево-красная. Поверхность шляпки усеяна белыми или слабо-желтоватыми многочисленными бородавками. Мякоть белая, под кожицей желтоватая, мягкая, без запаха. Пластинки белые, у старых грибов желтеющие, частые. Споровый порошок белый. Ножка до 20 см длины, 2,5-3,5 см толщины, цилиндрическая, у основания клубневидная, сначала плотная, позднее полая, белая, голая, с белым или желтоватым кольцом. Клубневидное основание ножки сросшееся с вольвой, основание ножки покрыто белыми бородавками в несколько рядов.
Нужно отдельно сказать о том, что цвет шляпки мухомора красного может широко варьироваться - от почти желтого до темно-красного. Те грибы, цвет шляпок которых желтоватый, можно спутать с другим представителем рода - цезарским грибом (Amanita caesaria), который, к счастью, не ядовит. Вообще же, чтобы избежать ошибок при идентификации, нужно хорошенько изучить приметы ядовитых родичей мухомора красного. Некоторые близкие виды amanita чрезвычайно токсичны. В них входят A.pantherina, A. virosa, A. verna, A. phalloides ("ангел-разрушитель"). Большие количества A. muscaria тоже могут оказаться смертельны.

При сборе и заготовке мухоморов существуют несколько правил:
1. Собирать только грибы вида Amanita Muscaria, предварительно ознакомившись с их внешним видом и описанием ядовитых мухоморов.
2. Собирать нужно грибы небольшого размера с большим количеством белых точек - в них содержание психоактивных веществ выше.
3. Активные вещества концентрируются в шляпке, поэтому ножки грибов брать не обязательно.
4. Сушить мухоморы можно на солнце или в помещении, нанизав их на бечевку. Сушка в печи или духовке не рекомендуется. Сушить нужно обязательно - при этом токсичная иботеновая кислота превращается в менее токсичный мусцимол, которым в-основном и объясняется действие гриба.
5. После того, как грибы полностью высохнут, их хранят в сухом месте при комнатной температуре.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ.
Amanita muscaria содержит как действенные компоненты иботеновую кислоту и ее дериваты мускимол и мусказон. Оба действуют как на центральную, так и на вегетативную нервную систему, поэтому они одновременно и седитативы (успокаивающие вещества), и галлюциногены - дают как психический, так и физический эффект.
Принятый орально мускимол имеет потенцию в 10 раз больше, чем иботеновая кислота, летальная доза (LD 50 = 50% испытуемых объектов умирают) для людей составляет, вероятно (кто должен попробовать?), при 40 мг/кг веса тела - 2,7 г для взрослого в случае иботеновой кислоты и для мускимола 45 мг/кг - 3 г для взрослого.
Действенная доза для иботеновой кислоты: 70 мг для взрослого (1 мг/кг) и для мускимола 7,5 мг для взрослого (1 мг/кг)
Концентрация биологически активных веществ в видах Amanita может очень сильно варьироваться от одного гриба к другому, от почти ничего до 1,2% сухой субстанции, что соответствует разнице в 1200%. 1 г высушенного A. muscarina содержит в среднем 1 мг иботеновой кислоты и 3 мг мускимола, но может быть также 5 мг иботеновой кислоты и 10 мг мускимола.
В мухоморах содержатся также мускарин и буфотенин, но в небольших количествах, так что эти вещества не несут ответственности за галлюциногенные свойства. Токсичная иботеновая кислота при сушке превращается в мускимол, который менее токсичен, поэтому сырыми мухоморы употреблять не следует.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Дозировка при пероральном применении (Это значит, сколько их кушать, если уж вы решились.)
• Во-первых, за 2-3 дня себя лучше посадить на диету из легкой пищи.
• Принимать грибы нужно на пустой желудок, дабы избежать возникновения тошноты.
• В первый раз не принимать более 1 гриба среднего размера! Это необходимо, чтобы избежать передозировки и выяснить индивидуальную переносимость.
• В первый раз рядом с принимающим гриб должен находиться человек, который будет "присматривать" за ходом процесса, так как невозможно точно предсказать действие гриба на психику и организм в целом.

Дозировка приводится только для полностью высушеных шляпок:
Дозы A. muscaria для орального применения
Слабая 1 - 5 g (1 средняя шляпка)
Средняя 5 - 10 g (1-3 средних шляпок)
Сильная 10 - 30 g (2-6 средних шляпок)

Начало : 30 - 120 минут
Пик : 1 - 2 часа
Длительность : 5 - 10 часов (в случае больших доз - дольше)
Пост-эффекты : 1 - 5 часов

Эффекты, вызываемые мухоморами
• Эффекты от приема мухомора красного могут широко варьировать в зависимости от индивидуальной чувствительности, дозировки, времени и места сбора грибов.
• Первые эффекты появляются через час-полтора после приема гриба в виде легкой дрожи в конечностях (но это не судороги). Далее может появиться желание уснуть, чувство утомления. Если человек, принявший грибы, ложится спать, то он погружается в некий полусон с видениями и обостренной чувствительностью к звукам. Если же он предпочитает бодрствовать, то могут появиться галлюцинации визуального и звукового характера. Вообще же, конечно, все это строго индивидуально.
• Действие мухомора длится до 6 часов, после окончания действия не наблюдается ничего похожего на похмелье.
• Из побочных эффектов отметим тошноту, которая может возникнуть в первые час-полтора. Если принимать грибы не натощак, то тошнота отмечается чаще. Бывают боли в животе.

 
 


 
  2006.10.03  13.38
Потребление мухомора у народов севера Сибири

Традиция потребления мухоморов (Аmanita muscaria) хорошо известна у народов северо-востока Сибири. В.Г.Богораз считал, что одурманивающие и возбуждающие свойства мухомора были открыты "туземцами Северо-Восточной Азии" (Богораз, 1991, с.139). В 1787 г. один из членов северо-восточной географической экспедиции наблюдал ее у ительменов: "...вместо вина употребляют грибы красные, называемые мухоморами, с которых бывают пьяны или лучше сказать бешены до крайности, кой же не потчеваны мухомором, может, по неимению оных, те стараются пить урину от взбесившихся, и от того еще больше бешены, нежели первые" (Дневная мемория...с. 170).
Известно, что потребление мухоморов особенно широко было распространено среди коряков, использовали их также южные тихоокеанские чукчи и группы южных ительменов. Однако и здесь потребление этих грибов в этнографическое время было ограничено тем, что психотропными свойствами обладали далеко не все виды мухомора, к тому же произрастают они только в таежных областях и могут добываться в крайне ограниченных количествах. Но об опьяняющих способностях этих грибов знали практически все обитатели северо-востока Сибири. Даже те группы, которые сами не использовали мухомор, собирали его для продажи своим соседям – тундровым оленеводам.
Чукчи использовали мухомор чаще всего в сушеном виде. Грибы заготавливали впрок, высушивая и нанизывая по три штуки на нитку. При употреблении отрывали маленькие кусочки, тщательно пережевывали и глотали, запивая водой. У коряков был распространен обычай, когда женщина разжевывает гриб и отдает мужчине проглотить жвачку (Богораз, 1991, с. 139-140). Отметим, что на северо-востоке Сибири о ферментации, т.е. об изготовлении напитков из грибов не знали, так что прямая связь со специально изготавливаемой сомой крайне сомнительна.
Судя по всему, до прихода русских наркотические свойства мухоморов были широко известны не только народам северо-восточной Сибири. Есть сведения, что их употребляли якуты, юкагиры и обские угры. Причем в Западной Сибири мухоморы ели сырыми или пили отвар из сушеных грибов. Описание потребления и произведенного наркотиком эффекта у хантов приводит И.Г. Георги: "Мухоморами упиваются и многие другие сибирские народы, а особливо, живущие около Нарыма остяки. Когда кто съест за одним разом свежий мухомор, или выпьет увар, с трех оных, высушенных, то после сего приему, становится сперва говорлив, а потом делается, из подоволи, так резов, что поет, скачет, восклицает, слагает любовныя, охотничья и богатырския песни, показывает необыкновенную силу и проч., а после ничего не помнит. Проводя в таком состоянии от 12 до 16 часов, на последок засыпает; а как проснется, то от сильного напряжения сил, походит на прибитого, но в голове не чувствует такой тягости, когда вином напивается, а и после не бывает ему от того ни какого вреда" (Георги, ч. I, с. 72). Приведенная цитата дает довольно точное описание наркотического состояния, вызванного приемом алкалоидов – самых распространенных растительных наркотиков.
В состав мухомора красного входят два алкалоида – мускарин и микоатропин. Наиболее сильнодействующим является первый. Он относится к чрезвычайно сильным ядам. Потребление человеком одновременно 0,005 грамм может вызвать самые тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Как и другие алкалоиды, его можно использовать в качестве стимулирующего средства только в небольших дозах, не являющихся токсичными. Однако мускарин не вызывает галлюциногенного эффекта, предполагают, что на мозг действует микоатропин (грибной атропин или мускаридин) (Астахова, 1977), хотя опыты на человеке с микоатропином не проводиолись и это лишь гипотеза. В любом случае потребление мухоморов содержащих мускарин, крайне опасно, нужно очень точно рассчитывать дозировку.
Народы Сибири, судя по приведенным выше примерам, достаточно хорошо знали "среднюю" дозу – три гриба. Но величина дозы обычно варьировалась в зависимости от общего физического состояния организма, длительности потребления, интервала между приемами. Молодежь употребляла грибы в небольших количествах, постепенно доза увеличивалась, интервал между приемами сокращался, повторить опьянение сразу после наркотического сна можно было самой малой дозой.
В.Г.Богораз подробно описал три стадии опьянения мухомором у чукчей, которые могли наступать по отдельности или последовательно в течение одного приема. На первой стадии (характерной для молодых) наступает приятное возбуждение, беспричинная шумная веселость, развивается ловкость и физическая сила. На второй стадии (часто у стариков) появляются галлюциногенные реакции, люди слышат голоса, видят духов, вся окружающая реальность для них приобретает иное измерение, предметы кажутся непомерно большими, но они все еще осознают себя и нормально реагируют на привычные бытовые явления, могут осмысленно отвечать на вопросы. Третья стадия – самая тяжелая – человек входит в состояние измененного сознания, он полностью теряет связь с окружающей реальностью, находится в иллюзорном мире духов и под властью их, но он долгое время активен, передвигается и говорит, после чего наступает тяжелый наркотических сон (Богораз, 1991, с.140-141).
Но все приведенные выше свидетельства отнюдь не связаны с шаманскими практиками, здесь речь идет скорее о бытовой наркомании. Как и все наркотические средства, мухомор вызывал типичную интоксикацию, от приема внутрь возникала зависимость организма от алкалоидов. Привычка к мухоморам была очень сильной, при отсутствии грибов, любители пили собственную мочу, или мочу недавно наевшегося человека, в некоторых случаях даже мочу оленей, пасущихся в грибных местах. Мускарин и микоатропин почти не расщепляются в организме и выводятся из него в растворенном виде, поэтому моча оставалась практически столь же токсичной, как и сами грибы. Об этом сибирские народы тоже очень хорошо осведомлены. Видимо, их знания о свойствах мухоморов появились в результате пищевых экспериментов и развивались в соответствии с практическим опытом их употребления. Во всяком случае, знания о дозировке и правилах потребления у народов севера уже в XVIII в. были устойчивыми. Это само по себе наводит на мысль, что потребление грибов должно было пройти определенный этап тестирования, на протяжении которого вырабатывались рецептуры и нормативы. Если учесть, что галлюциногенные мухоморы растут не везде, и их психоактивность варьируется в зависимости от ежегодных климатических изменений, приходится констатировать, что этот этап должен быть довольно длительным. Даже русские на Камчатке, которые заимствовали уже готовую традицию потребления у местных народов, прошли этот этап. С.П.Крашенинников приводит несколько печальных примеров потребления мухоморов русскими на этом этапе "Служивому Василию Пашкову, который часто в Верхнем Камчатском и в Большерецком на заказе бывал, велел мухомор у себя яйца роздавить, который, послушав его дни в три и умер. Обретающемуся при мне толмачю Михайлу Лепехину, которого не в знатье мухомором поили, велел он брюхо у себя перерезать..." (Крашенинников, 1949, с. 694 -695).
Естественно, что мухомор воздействовал на психику и вызывал в некоторых случаях галлюциногенные реакции, обеспечивая тем самым контакт с миром духов. Выводя потребителя в область сакрального, мухомор сам по себе приобретал магическую силу. Здесь границу между сакральным и профанным следует, видимо, искать в мотивации потребления. Судя по приведенным описаниям, массовое использование этих грибов отнюдь не ставило целью магическое перемещение, скорее цель сугубо прозаическая. Как известно, потребление наркотиков приводит к возбуждению, стимулирует центральную нервную систему, вызывает состояние эйфории. В результате коркового торможения угнетается деятельность коры больших полушарий головного мозга, тормозится активное мышление, память, ситуационные эмоции, но при этом повышается возбудимость центров положительных эмоций (радости). В большинстве случае именно последнее и привлекательно для наркомана. Таким образом, приходится констатировать, что массовое потребление мухоморов у народов севера Сибири существовало вне связи с ритуально-обрядовой практикой, а в лучшем случае параллельно ей.


Шаповалов А.В.
Магический гриб мухомор (к вопросу об использовании психотропных средств в шаманской практике)

 
 


 
  2006.10.02  23.30
Отравление мухоморами

В первый раз принимать не более одной шляпки среднего размера! Это необходимо для того, чтобы избежать передозировки и выяснить индивидуальную переносимость.

Признаки отравления мухоморами:
тошнота, рвота, боли в животе, понос, повышенное потоотделение, слюнотечение, одышка, цианоз, сужение зрачков, бред, галлюцинации, паническая реакция, беспричинный смех, неадекватная реакция на окружающее, судороги, потеря сознания.

Неотложная доврачебная помощь:
1) Дать больному выпить 0,5-1 л воды (можно с содой) и вызвать рвоту, засунув пальцы в рот и раздражая корень языка. Так проделать несколько раз до полного очищения желудка от остатков пищи, т.е. до чистой воды.
2) После промывания - активированный уголь - 1 грамм на килограмм вашего веса.
3) Дать больному выпить солевое слабительное - 30 г сульфата магнезии на полстакана воды. При отсутствии слабительного сделать больному клизму с 1 стаканом теплой воды, в которую желательно добавить для усиления действия одну чайную ложку мыльной стружки из хозяйственного или детского мыла.
4) Дать больному 15 капель настойки красавки (белладонны), или 30 капель Зеленина, или 2 таблетки из числа любых имеющихся в домашней аптечки препаратов белладонны (бекарбон, бесалол, беллалгин, беллатаминал, беллоид, желудочные таблетки с экстрактом красавки). Больше, чем указанное количество капель и таблеток принимать нельзя!
5) Доставить больного в лечебное учреждение.

Для того, чтобы защитить печень, рекомендуется во время трипа принимать капсулы с экстрактом Чертополоха (Milk Thistle). Это растение было известно еще со времен Римской империи, однако сейчас ученые все больше и больше обращают на него внимание, как на сильнейший антиоксидант и гепатопротектор. Что-же он делает? Защищает печень от особо агрессивных молекул, расщепляя их и не давая им убивать клетки печени. Стимулирует рост новых клеток печени. Помогает для лечения Гепатита B. Очень хорошо работает MT при употреблении алкоголя, а также для лечения цирроза печени.

Лечение:
Введение (до исчезновения симптомов отравления) 0,1 % раствор атропина сульфата (1-2 мл подкожно или внутривенно в зависимости от тяжести отравления). Промывание желудка, назначение солевых слабительных (25 - 30 г магния или натрия сульфата). При возбуждении назначают 25 % раствор магния сульфата (10 мл внутримышечно). Лечение коллапса заключается во введении норадреналина гидротартрата, мезатона, эфедрина гидрохлорида (0,5-1 мл внутривенно капельно под контролем артериального давления в 200 мл 5 % раствора глюкозы), 10 % раствора коразола и 20% раствора кофеин-бензоата натрия (1 - 2 мл подкожно). Полиглюкин; форсированный диурез, обильное питье, назначение натрия гидрокарбоната (капельно до 2 л 4 % раствора или до 200 мл 7,5 % раствора внутривенно), маннитола лиофилизированного в 10 - 20 % растворе глюкозы (1 г/кг массы тела, длительность введения 15-20 мин), изотонического раствора натрия хлорида (1,5 - 2 л). Симптомы отравления пантерным и порфировым мухоморами: развиваются через 1 - 2 ч после употребления грибов и проявляются тошнотой, рвотой, поносом, сухостью слизистых оболочек рта, повышением температуры, мидриазом, тахикардией (по типу отравления атропином). Тяжелые формы отравления характеризуются возникновением психомоторного возбуждения, эйфории, галлюцинаций, мышечных фибрилляций и подергиваний. Лечение: введение 1 % раствора апоморфина гидрохлорида (1 мл подкожно) и промывание желудка 5% раствором натрия гидрокарбоната (через зонд); введение магния сульфата (25 г в 2 - 3 стаканах воды); гексенал (5 - 10 мл внутримышечно, 1 г препарата растворяют в 10 мл дистиллированной воды). Форсированный диурез: обильное питье, введение (до 2 л внутривенно капельно под контролем р мочи) 4 % раствора натрия гидрокарбоната или маннитола лнофилизированного в 10-20 % растворе глюкозы из расчета 1 г/кг массы тела. Психомоторное возбуждение устраняется назначением 2,5% раствора аминазина (1 – 2 мл в 20 мл 40% раствора глюкозы внутривенно), раствора барбамила (0,5 г на 30 мл в клизме), 1 % раствора промедола (1 мл подкожно), натрия оксибутирата (75 - 100 мг/кг массы тела). При коме без резкого возбуждения - инъекции прозерина (1 мл 0,05 % раствора подкожно) и пилокарпина гидрохлорида (1 мл 1 % раствора подкожно). Вводят 50 % раствор анальгина (2 мл внутримышечно) и 4 % раствор амидопирина (до 20 мг). Показаны: влажное обертывание, холод на голову, оксигенотерапия.

Отравление красным мухомором как правило не заканчиватся летальным исходом, если не съедено непомерно много, либо имеется индивидуальная непереносимость.

Абсолютно недопустимо употребление галлюциногенных грибов детьми, подростками, лицами, страдающими психическими заболеваниями, усугубляющие факторы - сочетание мухоморов с алкоголем и наркотиками.

 
 


 
  2006.09.01  13.59


вчера выхватил краем из тв-новостей
кокаин в одесских клубах

а ведь правда
портовый город
в Одессе кокс будет первее и качественнее, чем в Киеве
по фену лаборантов больше в столице, а по коксу ворота через Одессу

 
 


 
  2006.08.19  12.24
мама чому рекламщики дебіли

ezh_koliuchka:
Это не социалка. Это бред. Она делает только хуже. Что, никто не слышал об эффекте ноцебо? Если человеку будут год каждый день вдалбливать, что, например, кальян вреден для сердца, то скоро курильщик сляжет с инфарктом. Этот социальный бред только формирует у общества полное отторжение к драг юзерам и выталкивает наркоманов в маргинес. Что также только ухудшает общую ситуацию.
Или вы действительно думаете, что эта социалка действительно остановит кого-либо?
Есть два типа людей, употрябляющие наркотики - слабовольная молодежь и сознательные в своем выборе юзеры (как пример - Берроуз). Ни тех, ни других никакая социалка не остановит.
Да,кстати, Берроуз прожил 82 года, хотя только перечисление названий препаратов, которые он употреблял занимает у него целую страницу. Это к тому, насколько ужасны наркотики.
Резюмируя - в этой стране, да и в этом мире, ни у кого нет никакого представления о том, как надо бороться с наркотиками.
Дайте людям великую цель, дайте людям новый захватывающий мир - и они остановятся. И они даже не будут начинать.

fairy_like:
Це не соціальна реклама, це якесь страхіття! Основне завдання соціальної реклами - привернути увагу людей, а не змусити відвернути погляд! Та ще й з граматичними помилками!

odd_n_nasty:
Концепція вкорені неправильна - вона лише підсилює дискримінацію споживачів наркотиків, блін соціальна реклама - має бути спрямована на вирішення проблеми а не на її поглиблення.
Чому на бігборді немає ВИХОДУ- наприклад телефону соціальної служби....

marihuana:
еще один аспект изумляет. а нормально реальным больным детям с вашей помощью почувствовать себя уродами, отверженными обществом? и узнать из вашей рекламы, что виновата в этом, судя по всему, мать-наркоманка? ведь больные дети не обязательно уроды и в их болезнях далеко не всегда виноваты наркотические пристрастия родителей. не бьет ли это по не окрепшей детской психике самым подлым образом? и вообще, что это за этика у вас, рисовать связь: болен - значит урод? инвалиды могли бы подать на вас в суд за оскорбление, надеюсь, кто-нибудь обязательно сделает это. по-моему, вы совсем потеряли чувство реальности в погоне за деньгами и резонансом.

bobixdoc:
Ну простой пример разделения - выходит социальная реклама с посылом "не выкручивайте в подъездах лампочки, а то дадим в рыло". Потом некто говорит, что реклама направлена на тех, кто МОЖЕТ начать выкручивать лампочки. Стрельба на опережение. Только лампочки не перестанут выкручиваться, пока те, кто это делает, не вступят у себя на лифтовой площадке как-нибудь в гавно, и не подумают - блять, какая сука тут выкрутила эту гребаную лампочку?!


Артем Біденко, голова Координаційної ради Асоціації зовнішньої реклами, замовник соцілаьної реклами "Мама чому я урод":
Реклама сприймається зовсім на іншому рівні, і якщо виникає депресія, це не означає, що реклама погана. Ця реклама НЕ НАПРАВЛЕНА НА НАРКОМАНІВ. Реклама НЕ МОЖЕ їх вилікувати. Це робота органів влади і наркологів. ЦЕ РЕКЛАМА для тих, хто МОЖЕ почати вживати наркотики, або перейти з легких на тяжкі. А це принципово інше. Ми хочемо зробити все, щоб не виникало такого бажання. Це РЕКЛАМА для органів влади - щоб вони почали діяти. І це теж працює. І помоєму успішно :)
На щастя я читаю іноземні дослідження, на які йдуть мільярди, і повір, така реклама правильна. Приклади на тому сайті це підтвердили.
І вибач, якщо образив, просто набридло, що люди думають про свої власні почуття, а не про суспільну користь.

ЗМІ:
Сюжет, призванный показать, что наркотики — это плохая альтернатива здоровому образу жизни, увидят в городах-миллионниках (только в Киеве будет 350 бордов и 190 сити-лайтов). Простой и понятный сюжет, а так же провокативный слоган по праву сделают эту компанию яркой и заметной.

http://community.livejournal.com/legalize_ua/165695.html
http://adme.ru/social/2006/08/09/8097_comments.html


і ще
схоже, більшість людей не помічають, що там шість пальців
біологічний розвій людства через мутації та вади здоров'я буде сприйнятий толерантно

 
 


 
  2006.08.08  10.58
the independent

1: Heroin (Class A)
ORIGIN: Vast majority comes from poppy fields of Afghanistan
MEDICAL: Sedative made from the opium poppy. Can be smoked or injected to produce a 'rush'. Users feel lethargic but experience severe cravings for the drug
NO. OF UK USERS: 40,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 744
STREET VALUE: £30-100 a gram
DANGER RATING: 2.75/3

2: Cocaine (Class A)
ORIGIN: Made from coca shrubs from Colombia and Bolivia
MEDICAL: Stimulant made from leaves of the coca bush. Increases alertness and confidence but raises heart rate and blood pressure and users will crave it
NO. OF UK USERS: 800,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 147
STREET VALUE: £30-55 a gram
DANGER RATING: 2.25/3

3: Barbiturates (Class B)
ORIGIN: Synthetic lab-made drugs, used to be prominent in clubs
MEDICAL:Powerful sedatives. Widely prescribed as sleeping pills but dangerous in overdose and now superseded by safer drugs
NO. OF UK USERS: Not many
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 14
STREET VALUE: £1-2 a tablet
DANGER RATING: 2.10/3

4: Street Methadone (Class A)
ORIGIN: Synthetic drug similar to heroin but less addictive
MEDICAL: Similar to morphine and heroin and used to wean addicts off these drugs because it is less sedating. Street versions may be contaminated
NO. OF UK USERS: 20,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 200
STREET VALUE: £2 a dose
DANGER RATING: 1.90/3

5: Alcohol (Legal)
ORIGIN: Brewed across the world in many different forms
MEDICAL:Central nervous system depressant used to reduce inhibitions and increase sociability. Increasing doses lead to intoxication, coma and respiratory failure
NO. OF UK USERS: Most adults
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 22,000
STREET VALUE: £2.25 pint of lager
DANGER RATING: 1.85/3

6: Ketamine (Class C)
ORIGIN: Anaesthetic drug popular on club and rave scene
MEDICAL:Intravenous anaesthetic used on humans and animals which, when taken in tablet form, creates hallucinatory experiences
NO. OF UK USERS: Unknown
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: £15-50 a gram
DANGER RATING: 1.80/3

7: Benzodiazopines (Class C)
ORIGIN: Tranquilisers used to beat anxiety and insomnia
MEDICAL:The most common prescription tranquillisers. Effective sedatives which have a calming effect, reducing anxiety, but are addictive
NO. OF UK USERS: 160,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 206
STREET VALUE: Prescription drug
DANGER RATING: 1.75/3

8: Amphetamines (Class B)
ORIGIN: Synthetic stimulants snorted, mixed in drink or injected
MEDICAL:Man-made drugs that increase heart rate and alertness. Users may feel paranoid. Newer form, methamphetamine, is addictive
NO. OF UK USERS: 650,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 33
STREET VALUE: £2-10 a gram
DANGER RATING: 1.70/3

9: Tobacco (Legal)
ORIGIN: Most of the leaf comes from the Americas
MEDICAL: Contains nicotine, a fast-acting stimulant which is highly addictive. Tobacco causes lung cancer and increases the risk of heart disease
NO. OF UK USERS: 12.5m
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 114,000
STREET VALUE: £4.50 a packet
DANGER RATING: 1.65/3

10: Buprenorphine (Class C)
ORIGIN: Can be made in a laboratory
MEDICAL: More expensive alternative to methadone used to wean addicts off heroin. Preferred by some addicts because it leaves them more 'clear headed'
NO. OF UK USERS: Unknown
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: Unknown
DANGER RATING: 1.55/3

11: Cannabis (Class C)
ORIGIN: Plant is easily cultivated in temperate climates
MEDICAL: Leaves of the cannabis sativa plant or resin can be smoked or eaten. It is a relaxant but stronger forms can also cause hallucinations and panic attacks
NO. OF UK USERS: 3m
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 16
£40-100 an ounce
DANGER RATING: 1.40/3

12: Solvents (Legal)
ORIGIN: Organic compounds found in glues, paints, lighter fluid
MEDICAL: Includes glue, gas lighters, some aerosols and paint thinners. Produces euphoria and loss of inhibitions but can cause blackouts and death
NO. OF UK USERS: 37,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 53
STREET VALUE: £9.99 a tin of paint
DANGER RATING: 1.35/3

13: 4-MTA (Class A)
ORIGIN: Amphetamine derivative; similar effects to ecstasy
MEDICAL: Amphetamine derivative, similar to ecstasy, and also known as 'flatliners'. Popular dance drug, producing feelings of euphoria
NO. OF UK USERS: Unknown
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: Unknown
DANGER RATING: 1.30/3

14: LSD (Class A)
ORIGIN: Hallucinogenic, synthetic drug more popular in 1960s
MEDICAL: Man-made drug that has a strong effect on perception. Effects include hallucinations and loss of sense of time. A 'bad trip' can cause anxiety
NO. OF UK USERS: 70,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: £1-5 a tab
DANGER RATING: 1.25/3

15: Methylphenidate (Class B)
ORIGIN: Medicine, similar to amphetamines
MEDICAL: The chemical name for Ritalin, the stimulant drug used to treat children with attention deficit hyperactive disorder which helps them concentrate
NO. OF UK USERS: Unknown
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: Unknown
DANGER RATING: 1.20/3

16: Anabolic Steroids (Class C)
ORIGIN: Hormones used by bodybuilders and sportsmen
MEDICAL: Synthetic drugs that have a similar effect to hormones such as testosterone. Used by body builders to increase muscle bulk
NO. OF UK USERS: 38,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: £7.99 a tablet
DANGER RATING: 1.15/3

17: GHB (Class C)
ORIGIN: Synthetic drug, sold as 'liquid ecstasy'
MEDICAL: The date rape drug, Gammahydroxybutyrate, is a sedative that has a relaxing effect, reducing inhibitions, but can lead to stiff muscles and fits
NO. OF UK USERS: Not many
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 3
STREET VALUE: £15 a bottle
DANGER RATING: 1.10/3

18: Ecstasy (Class A)
ORIGIN: Synthetic drug in tablets; popular in dance scene
MEDICAL: MDMA or similar man-made chemicals. Causes adrenaline rushes and feelings of wellbeing but also anxiety and high body temperature
NO. OF UK USERS: 800,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: 33
STREET VALUE: £1-5 a pill
DANGER RATING: 1.05/3

19: Alkyl Nitrites (Legal)
ORIGIN: Liquid, better known as 'poppers'; inhaled
MEDICAL: Gives a strong, joyous rush and a burst of energy for a few minutes which quickly fades and can leave a powerful headache
NO. OF UK USERS: 550,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: N/A
STREET VALUE: £2-6 for 10ml
DANGER RATING: 0.95/3

20: Khat (Legal)
ORIGIN: Green-leaf shrub grown in region of Southern Africa
MEDICAL: Natural stimulant, its leaves are chewed to produce a feeling of wellbeing and happiness. Popular with the Somali community
NO. OF UK USERS: 40,000
NO. OF UK DEATHS IN 2004: Not many
STREET VALUE: £4 a bunch
DANGER RATING: 0.80/3

 
 


 
  2006.08.03  00.58


11,08 КБ

 
 


 
  2006.07.05  14.21
народный легалайз

"корпоративный" день рожденьческий обед. один из сотрудников не ест.
директор: а вы чего не кушаете?
сотрудник: да я перекусил недавно. больше не лезет. вот если б чем-нибудь протолкнуть...
директор: так выпейте водки!
общий смех.
директор: покурите травы!
общий смех.
сотрудник: так если бы вы угостили...
директор: угостить не угощу, а продать продам!
общий смех.

 
 


 
  2006.04.14  17.58
Рекреационное использование

Рекреационное использование какого-либо химического вещества, физического объекта или действия — это такое использование данного вещества, объекта или действия, которое даёт использующему его индивиду специфический вид отдыха (англ. recreation), удовольствия или развлечения, повышает настроение или вызывает новые, необычные ощущения.
Из химических веществ в рекреационных целях чаще всего используют алкоголь, наркотические и наркотикоподобные вещества, психостимуляторы, психоделики и галлюциногены, реже — седативные, снотворные и транквилизирующие препараты. Однако известны случаи употребления в рекреационных целях совершенно необычных веществ — например, больших доз аспирина, вызывающих своеобразное «салициловое опьянение», или некоторых нейролептиков (кто-то находит интересным даже ощущение акатизии от галоперидола), противосудорожных средств, антидепрессантов, атропина, хинина.
В качестве физического объекта, пригодного для рекреационного применения, то есть получения специфического отдыха (recreation) и удовольствия, может выступать что угодно — от компьютера до велосипеда, спортивных снарядов, сотового телефона, ванны или клизмы. Однако такая рекреация, в отличие от рекреационного использования химических веществ, считается социально приемлемой.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

 
 


 
  2006.03.29  11.35
борьбы с разрушительными последствиями потребления

Президент Украины подписал Закон "О ратификации, направленную на внедрение эффективных скоординированных программ борьбы с разрушительными последствиями потребления табачных изделий для здоровья человека на национальном, региональном и международном уровнях.

Конвенцией определены общие принципы, процедуры и формы сотрудничества государств для сокращения объемов производства и потребления табака, а также ликвидации всех видов незаконной торговли, ограничения или полного запрета рекламы, стимулирования продаж и спонсорства табачных изделий, в частности, на трансграничном уровне.

Конвенцией также предусмотрен комплекс первоочередных мер по разработке эффективной законодательной и социально-экономической базы для предупреждения и преодоления негативных последствий курения табака для здоровья людей, внедрения программ национального и международного эпидемиологического надзора за масштабами и последствиями применения табака, развития и координации научно-исследовательских программ в сфере борьбы с курением табака и лечения никотиновой зависимости.

В подписанном документе также предусмотрен регулярный сбор и обмен научно-исследовательской, социально-экономической, коммерческой и юридической информацией, касающейся практики выращивания и промышленной переработки табака, а также экономически и юридически обоснованных методов переориентации сельскохозяйственного производства в табачном секторе на выращивание альтернативных культур.


Источник: Лига

 
 


 
  2006.03.23  21.26
Опиум

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Опиум (Опий) — сильнодействующий наркотик, получаемый из высушенного на солнце млечного сока, добываемого из недозрелых коробочек опийного мака (Papaver somniferum). В медицине является сильным болеутоляющим средством, быстро вызывающим наркотическую зависимость.
Опиум служит сырьем для производства других, более сильных наркотических средств — кодеина, морфина, героина (опиатов).
Первые упоминания опиума относятся к 500-м годам до н. э. (Месопотамия). Опиум применялся в Древней Греции, его болеутоляющие свойства упоминал Гиппократ. В дальнейшем (в 1-м тысячелетии н. э.) употребление опиума распространилось на восток, в Индию, Китай. Пик употребления опиума в Европе пришелся на конец XIX века.
В настоящее время основные посевные площади опийного мака сосредоточены в т. н. «Золотом треугольнике» (Северный Таиланд, Лаос, Бирма), а также в Афганистане.

Морфин является основным представителем группы наркотических аналгетиков. Он отличается сильным болеутоляющим действием. Понижая возбудимость болевых центров, он оказывает также противошоковое действие при травмах. В больших дозах вызывает снотворный эффект, который более выражен при нарушениях сна, связанных с болевыми ощущениями.
Морфин вызывает выраженную эйфорию, и при его повторном применении быстро развивается болезненное пристрастие (морфинизм).
Морфин оказывает тормозящее влияние на условные рефлексы, понижает суммационную способность ЦНС, усиливает действие наркотических, снотворных и местноанестезирующих средств. Он понижает возбудимость кашлевого центра.
Морфин вызывает также возбуждение центра блуждающих нервов с появлением брадикардии. В результате активации нейронов глазодвигательных нервов под влиянием морфина у людей появляется миоз. Эти эффекты снимаются атропином или другими холинолитиками.
Рвота, которая может наблюдаться при применении морфина, связана с возбуждением хеморецепторных пусковых (триггерных) зон продолговатого мозга. Морфин угнетает рвотный центр, поэтому повторные дозы морфина и рвотные средства, вводимые после морфина, рвоты не вызывают.
Под влиянием морфина повышается тонус гладкой мускулатуры внутренних органов. Наблюдается повышение тонуса сфинктеров желудочно-кишечного тракта, повышается тонус мускулатуры антральной части желудка, тонкого и толстого отделов кишечника, ослабляется перистальтика, замедляется продвижение пищевых масс, что приводит к развитию запора. Отмечается спазм мускулатуры желчевыводящих путей и сфинктера Одди. Повышается тонус сфинктеров мочевого пузыря. Может увеличиться тонус мускулатуры бронхов с развитием бронхиолоспазма.
Под влиянием морфина тормозится секреторная активность желудочно-кишечного тракта. В связи со стимуляцией выделения антидиуретического гормона возможно уменьшение мочеотделения.
Основной обмен и температура тела под влиянием морфина понижаются.
Характерным для действия морфина является угнетение дыхательного центра. Малые дозы вызывают урежение и увеличение глубины дыхательных движений; большие дозы обеспечивают дальнейшее урежение и уменьшение глубины дыхания со снижением лёгочной вентиляции. Токсические дозы вызывают появление периодического дыхания типа Чейна—Стокса и последующую остановку дыхания.
Возможность развития наркомании и угнетение дыхания являются крупными недостатками морфина, ограничивающими в ряде случаев использование его мощных аналгезирующих свойств.
Морфин быстро всасывается как при приёме внутрь, так и при подкожном введении. Действие развивается через 10—15 мин после введения под кожу и через 20—30 мин после перорального введения. Действие однократной дозы продолжается 3—5 ч.

Героин — диацетилморфин, полусинтетический наркотик морфиновой группы. Химическая формула C21H23N
Получается из морфина в результате обработки уксусным или хлор-уксным ангидридом. При этом из 10 кг опия получается 1 кг героина[1].
Наиболее распространённый способ употребления — внутривенные инъекции.

 
 


 
  2006.03.15  17.27
как пиздячит от лсд

Фармакологические эффекты
Центральные эффекты LSD у чувствительных индивидов возникают при пероральном приеме 20-25 мкг; при такой дозировке едва можно выявить действие лизергида на другие системы органов.
Некоторые особенности, которые отличают психоделическое состояние от других эффектов: расширенное, повышенное восприятие сенсорной информации, часто сочетающееся с усиленным чувством четкости и понятности; при этом снижается (вплоть до полного отсутствия) оценка переживания. Часто появляется чувство того, что одна часть эго становится пассивным наблюдателем ("spectator ego"), тогда как другая воспринимает яркие и необычные переживания. Окружающее может восприниматься по-новому - часто как прекрасное и гармоничное. Внимание направлено на внутренний мир; при этом даже самое незначительное ощущение или чувство приобретает глубокий смысл. Действительно, "значимость" чего-либо становится более важной, чем его значение; а "ощущение истины" более существенным, чем то, что истинно. Снижается способность дифференцировать границы одного объекта от другого, отделять себя от окружающего; возможно ощущение единения с человечеством или космосом (эмпатогенное действие; от англ. empathy). Тот факт, что человек, приняв психоделик, способен увидеть больше, чем он может рассказать, или ощутить, пережить больше, чем он может объяснить, позволило предложить термин "mind expending" (Freedman).
Кроме этого, в действии LSD имеется соматический компонент, главным образом, симпатомиметический по своей природе: мидриаз, артериальная гипертензия, тахикардия, гиперрефлексия, тремор, тошнота, пилоэрекция, мышечная слабость и гипертермия. При пероральном приеме LSD в дозе 0,5 - 2 мкг/кг соматические эффекты наступают в течение нескольких минут. Появляется головокружение, слабость, сонливость, тошнота и парестезии; затем может возникнуть внутреннее напряжение, облегчаемое смехом или плачем. Несколько ощущений могут сосуществовать одновременно, хотя доминирует эйфория. Через два-три часа возникают зрительные иллюзии, псевдогаллюцинации, волнообразно повторяющиеся изменения восприятия (например, макропсия и микропсия - "Алиса в стране чудес"), аффективные симптомы. Могут возникать сложности при определении источника звука. У некоторых индивидов может появиться страх фрагментации и дезинтеграции личности. Последовательные образы (остаточные изображения) удлиняются, и возможно наложение друг на друга настоящего и предыдущего восприятий; однако многие осознают это, некоторые же принимают этот феномен за галлюцинации. Синестезия, переход одной сенсорной модальности в другую, "смешение чувств", - достаточно характерное действие психоделиков: цвета можно услышать, а звук - увидеть. Значительно изменяется субъективное время - течение времени замедляется или прекращается совсем ("Нет ни прошлого, ни будущего. Всё ограничивается настоящим"). Утрата границ и страх фрагментации создают необходимость структурирующей и опорной среды; и в значении того, что психоделики создают необходимость наличия "собратьев" по психоделическому опыту и объясняющей системы, они являются "культогенными". Во время трипа, под саморуководством или спонтанно могут ясно оформляться мысли о несчастье субъекта, может возникнуть ненависть к самому себе. Настроение очень лабильно и может меняться от депрессии до радости или от восторга до страха. Напряжение и тревога могут усиливаться и достигать панического уровня ("bad trip"). Интересно, что реакция на психоделик (трип) во многом определяется "установкой-и-обстановкой" (set&settings). Под установкой (set) понимают особенности личности, состояние и ожидания субъекта; тогда как обстановка (setting) - это среда и атмосфера, в которой происходит сеанс приема психоделика. Идея "set&settings" принадлежит психологу Timothy Leary, который охарактеризовал особенности действия психоделиков следующим образом:
i. Эти вещества несомненно вызывают изменения в сознании.
ii. Не следует говорить конкретно об "эффекте этих препаратов"; все конкретные особенности реагирования определяются "установкой-и-обстановкой" ("set&settings").
iii. Говоря о потенциальных возможностях, целесообразно принимать во внимание не столько сам психоделик и set&settings, сколько потенциальные возможности коры головного мозга порождать образы, переживания и понимание, выходящие далеко за пределы узкого круга слов и идей. Психоделики при этом выступают лишь в роли катализаторов.

При использовании LSD в дозах от 1 до 16 мкг/кг, выраженность психофизиологических эффектов пропорционально возрастает, также как и повышается вероятность развития "bad trip". Полная картина интоксикации, включая мидриаз, при этом наблюдается примерно через 12 часов, несмотря на то, что период полуэлиминации LSD составляет 3,6 ч.
Хотя картина психологических и биохимических эффектов, наблюдаемых при использовании других психоделиков, очень схожа с таковой при употреблении LSD, имеются значительные различия в эффективности, абсорбции, метаболизме, продолжительности действия и наклоне кривой "доза-эффект". Например, DMT неактивен при пероральном приёме и требует парентерального введения (инъекции, в виде курительных или нюхательных порошков). LSD является более длительно действующим и более, чем в 100 раз активнее псилоцина и псилоцибина, алкалоидов "волшебных грибов"; он в 4000 раз активнее мескалина в отношении психоделического эффекта. Также существует разница в частоте возникновения соматических эффектов: тошнота более характерна для мескалина. DOM (2,5-диметокси-4-метиламфетамин, "STP") и DOET (2,5-диметокси-4-этиламфетамин) особенно интересны с той точки зрения, что в малых дозах они вызывают лёгкую эйфорию и усиливают самопознание без изменения зрительного восприятия и иллюзий. В высоких дозах DOM оказывает типичное психоделическое действие, тогда как DOET производит этот эффект в очень высоких дозах. Инфузия триптамина приводит к тем же эффектам, что и LSD, включая усиление рефлексов сгибателей спины, повышение частоты дыхательных движений, артериального давления, пульса, расширение зрачка, десинхронизацию ритма ЭЭГ, укорочение REM-фазы сна и изменения восприятия.

А.Крутских
Психоделики сегодня

 
 


 
  2006.02.19  23.22


Товарищи, http://pihkal-rus.livejournal.com/3066.html?view=6650&style=mine#t6650 !

 
 


 
  2006.02.18  19.39
Очевидное (во время сессии)

Украденная Жизнь (как бы благополучно и успешно внешне она ни складывалась)
..Украденное Бытие….
Поиск Истины – постоянное осознание исчезновения и возвращения Этого. Шаманизм и психоделический опыт – средство вернуть украденное Хозяину…Хм..? Осталось одна немаловажная штука: Хозяин должен опознать возвращенную вещь.

 
 


 
  2006.01.24  13.28
требуются дальнейшие исследования

Почти одновременное открытие серотонина (5-гидрокситриптамина, 5-НТ) и LSD несомненно оказало влияние на то, что именно этому нейромедиатору уделялось большое внимание в объяснении эффекта психоделиков и механизма их действия.
Антагонистическое с 5-НТ действие LSD впервые выявили Gaddum & Hameed (1954) и Woolley & Shaw (1954). Вскоре после этого, Freedman & Giarman (1961) начали серию экспериментов по исследованию основных биохимических изменений в мозге грызунов вслед за введением LSD. Они обнаружили небольшое повышение концентрации серотонина в мозге сразу же после введения очень малых доз LSD; последующие исследования показали, что снижение концентрации 5-гидроксииндолилуксусной кислоты (5-HIAA) сопровождается небольшим подъемом уровня 5-НТ. Хотя биохимические эффекты напоминают действие небольших доз ингибиторов МАО, не было описано прямого ингибирующего влияния LSD на моноаминоксидазы. Этот эффект обычно интерпретируется как указывающий на временное снижение скорости инактивации серотонина, что также можно наблюдать при действии других психоактивных препаратов. В сходных исследованиях, проводимых Costa, было обнаружено, что длительная инфузия несколько больших доз LSD приводила к отчетливому снижению уровня метаболизма серотонина в мозге.
Aghajanian & Sheard сообщили, что электрическая стимуляция ядер шва избирательно усиливает метаболизм 5-НТ в 5-HIAA. Это означает, что электрическая активность серотонинергических нейронов прямо сказывается на метаболизме аминов. Впоследствии эти же авторы показали, что во время парентерального введения LSD активность нейронов ядер шва заметно снижается. Таким образом, введение LSD приводит к уменьшению активности серотонинергических нейронов ядер шва и снижению метаболической инактивации 5-НТ.
Как сейчас известно, LSD и другие психоделики угнетают активность нейронов ядер шва, действуя на рецепторы, через которые осуществляется латеральное торможение посредством аксональных коллатералей и дендро-дендритических взаимодействий; они относятся к 5-НТ1А-подтипу серотониновых рецепторов. 5-НТ1А рецепторы локализуются как пресинаптически на клеточных телах и дендритах нейронов nuclei raphe (соматодендритические ауторецепторы), так и постсинаптически в гиппокампе, неокортексе, в нескольких ядрах миндалины и гипоталамусе. 5-НТ1А рецепторы сопряжены с Gi-белком, снижают образование сАМР. Стимуляция их приводит к усилению входа К+ в клетку и гиперполяризации мембраны. Таким образом, пресинаптические 5-НТ1А рецепторы являются ингибирующими ауторецепторами. Между пресинаптическими и постсинаптическими 5-НТ1А рецепторами существует важное различие: действие LSD на ауторецепторы является полным агонистическим, тогда как на постсинаптические 5-НТ1А рецепторы - парциальным агонистическим (т.е. LSD является "блокатором" постсинаптических 5-НТ1А рецепторов, так как парциальные агонисты являются антагонистами полных агонистов). Таким образом, LSD, снижая эфферентную активность нейронов ядер шва (преимущественно, raphe medianus), оказывает дезингибирующее влияние на структуры мезолимбической и мезокортикальной систем.
Aghajanian при исследовании действия психоделических препаратов показал, что стимуляция любой из сенсорных систем приводит к повышению активности locus coeruleus; это действие значительно усиливается при введении животным LSD или мескалина. Хотя психоделические средства повышают активность locus coeruleus в ответ на сенсорную стимуляцию, они не вызывают усиления спонтанной активности нейронов при отсутствии такой стимуляции. Более того, прямое введение LSD или мескалина в locus coeruleus не вызывало никакого эффекта. Следовательно, действие психоделиков на голубоватое место непрямое. Вероятно, LSD, "выключая" ингибирующее влияние серотонинергических нейронов ядер шва на волокна, по которым сенсорные импульсы достигают locus coeruleus, усиливает входящий возбуждающий поток.
Представленные в таком виде наблюдения Aghajanian легко объясняют явление синестезии. Так как locus coeruleus интегрирует все виды сенсорной информации, его стимуляция в таком виде может приводить к перекрещиванию импульсов разной модальности.
Однако, как показал Freedman, только этим нельзя объяснить фармакологическое и психоделическое действие LSD и подобных ему веществ, так как у животных с разрушенными ядрами шва не наблюдалось изменений поведения, сходных с LSD-индуцированными. А при введении таким животным LSD, наблюдалось развитие типичной картины интоксикации. Многие считают, что основной мишенью для психоделиков являются 5-НТ2А/2С рецепторы. Все вещества этой группы, несмотря на разную химическую структуру (индолалкиламины и b -фенилэтиламины), являются мощными агонистами этого подтипа серотониновых рецепторов; кроме того, аффинность индоламинов и фенилэтиламинов к 5-НТ2А/2С рецепторам у человека четко коррелирует с их психоделической активностью. В пользу этого также свидетельствует тот факт, что ципрогептадин и ритансерин, 5-НТ2А/2С-антагонисты, устраняют субъективные эффекты психоделиков, так же, как и нейролептики с выраженной 5-НТ2А/2С-блокирующей активностью.
5-НТ2А/2С рецепторы локализованы постсинаптически: 5-НТ2А рецепторы преобладают в миндалине, в коре поясной извилины, зрительных буграх и в ограде; 5-НТ2С рецепторы представлены преимущественно в гиппокампе, бледном шаре и в черной субстанции. Этот подтип серотониновых рецепторов связан с Gq-белком - их стимуляция приводит к активации протеинкиназы С с последующим высвобождением из внутриклеточных депо Са2+. Таким образом, 5-НТ2А/2С рецепторы являются возбуждающими.
В последние годы были открыты еще несколько типов серотониновых рецепторов: 5-ht5, 5-ht6 и 5-ht7. Наибольшая аффинность к этим рецепторам выявлена для LSD. Возможно, дальнейшие исследования этих рецепторов несколько прояснят картину.
Психоделики являются агонистами постсинаптических дофаминовых рецепторов, а DMT вызывает высвобождение дофамина из пресинаптических окончаний. Несмотря на то, что хлорпромазин/аминазин ранее рассматривался как "специфический антидот", как выяснилось, он может усиливать эффекты психоделиков при введении в период острой интоксикации. Предварительный курс введения галоперидола в некоторых случаях вызывал усиление нейроэндокринных и субъективных эффектов DMT. Таким образом, конечный результат действия психоделиков на дофаминергическую систему зависит от аффинности агента к D-рецепторам. Имеются данные о том, что повышение уровня дофамина в мозге при введение психоделиков опосредуется через серотонинергическую систему.
Также есть сообщения о влиянии психоделиков на адренергическую и холинергическую системы головного мозга, однако большого значения им не придается; в этой области требуются дальнейшие исследования.

 
 


 
  2006.01.20  13.53
у вас там еще шота осталось?

-Слышь, а чё эт типа всерце колют шота на пердозе с гера?
-Адрыналин вродь...
-Прикинь, васю откачивали, скорая, все дела, а он, сука, на следущий день звонит, блядь, говорит: у вас там еще шота осталось? А я ему: ты шо, сука, ваще охуел??!!

 
 


 
  2006.01.14  13.13
Трайфед - отбивка псевды

Друзья, заглянул я в состав трайфеда, и обнаружил его существенные отличия от состава приснопамятного солутана. Спирта нет - значит выжигать его не нужно. Зато есть сахарный сироп с фруктозой. Кроме того, какие-то непонятные ингридиенты, кторые, возможно, перейдут в одну фракцию с псевдоэфом, и параллельно с ним кристализуются(?).
В общем, кто-нибудь знает точную технологию?

 
 


 
  2006.01.09  09.24


В Киеве я живу 8 лет, с тех самых пор, как в последний раз собственноручно отбивал из салюта, и все что за этим полагается. Надо же когда-то отдыхать, и просто пить пиво :)
Да вот беда - за эти восемь лет растолстел я нехило, и вот хочется похудеть во что бы то не стало. Из киевских, кроме покойного Мухомора, я никого не знал, да и того видел лишь раз пять года за два до.
Вот пошел по сети разъяснять вопрос. Выяснил
1. Что салют давно не производится, и считается прошлым днем.
2. Что есть амф. какго-то польского производства.
3. что я сильно отстал от жизни.
В этой связи вопрос: можно ли в Киеве купить готовый раствор или хотя бы эф? Или что там сегодня в ассортименте? Также интересует релаха в амп.
Где???


трайфед сироп в аптеке
100 мл за 14 грн 12 коп
5 мл содержат:
трипролидина г/х (БрФ) 1,25 мг
псевдоэфедрина г/х (БрФ) 30 мг
итого 600 мг псевдоэфедрина в упаковке
если с салюта отбивал, то трайфед достаточный ключ
амфетамин, вполне вероятно, не польского, а отечественный
винт в Киеве купить можно
джеф совсем редкое явление
из быстрых самый популярный амфетамин, при чем все больше появляется розоватый и желтоватый, переход к метамфетамину
релаха в амп - шо за х? ампульная релаксация? имеешь в виду препараты действием и происхождением по типу опиатов или транквилизаторов?
фен - клубное движение, сходи на танцы:) сойдись с людьми там, или посмотри молодежь во дворе, там трава каждый день, а перед выходными закупки фена, вероятность успеха - равно как в жж
остальное где, я не в теме

 
 


[ << Previous 25 ]